6TH WORLD CONGRESS OF PARACONSISTENCY IN TORUŃ - 2ND STANISŁAW JAŚKOWSKI MEMORIAL SYMPOSIUM

Organising Committee

  • Mateusz Klonowski
  • María del Rosario Martínez-Ordaz
  • Ricardo Arturo Nicolás Francisco
  • Michał Oleksowicz
  • Rafał Palczewski
  • Sylwia Nurkiewicz
Konferencja w Toruniu